Menu

Welkom bij de NIH Stroke Scale (NIHSS) – de Nederlandse versie

Dit is de nieuwste versie van een gratis trainings- en certificerings-programma voor de NIHSS. Het staat wereldwijd bekend als het meest gebruiksvriendelijke online NIH Stroke Scale (NIHSS) programma. Dit programma wordt met name gebruikt door zorgverleners om te registreren dat zij gecertificeerd zijn in het uitvoeren van de NIHSS door regelgevende instanties. Het certificaat dat u verkrijgt is 2 jaar geldig.

Dit is het eerste en enige programma dat geheel en volledig is gericht op de training, onderwijs en certificering elke 2 jaar in de NIH Stroke Scale. De doelgroep van dit geaccrediteerde programma zijn artsen, neurologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners of studenten vanuit de industrie.

Belangrijke onderwijsdoelen

• Rond steeds één test groep video’s per keer af. Het certificaat van 1 testgroep is 2 jaar geldig.

• herkennen en vaststellen van neurologische uitvalverschijnselen bij patiënten met een beroerte.

• Begrijpen en het eigen maken van de schaal om neurologische uitvalsverschijnselen bij patiënten met een beroerte te objectiveren.

Leerdoelen

• Het consequent toepassen van de juiste score neurologische uitvalverschijnselen bij patiënten met een beroerte.

• Het gebruiken van de schaal om veranderingen in neurologische uitval over de tijd te scoren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de hoofdstukken “handleiding en tijdlijn” en “accreditatie” aan de rechterkant van het menu.

© 1999 - Present - Copyright Notice - Alle rechten voorbehouden

Met het oog op training en opleiding ontslagen, document naleving voor de gezondheidszorg en klinisch onderzoek providers te elimineren, minimaliseren en uiteindelijk elimineren fraude en misbruik, heeft de TrainingCampus Network een wereldwijd platform voor standaardisatie ontwikkeld door het creëren van eigen netwerken databank methodologieën die trainers te voorzien van de elektronische middelen aanbod, document en volgen eeuwigdurende opleidings- en certificeringsprogramma's, waaronder de NIH Stroke Scale. Schendingen van schending van het auteursrecht zal worden vervolgd voor de volle omvang van de wet.